กรมพัฒน์ฯ ตามรอยนโยบาย Thailand 4.0 ปั้น SMEs ไปสู่ Smart Enterprises

กรมพัฒน์ฯ ตามรอยนโยบาย Thailand 4.0 ปั้น SMEs ไปสู่ Smart Enterprises
ยกนักธุรกิจ Best Practice เป็นไอดอลใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์ต่อยอดอนาคต
 
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 เผยบทสรุป 'หลักสูตรนักธุรกิจมืออาชีพ' ของปี 59 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พบนักธุรกิจเพชรเม็ดงามที่พร้อมปั้นเป็นไอดอลให้ธุรกิจอื่นได้เดินตาม โดยในปี 60 กรมฯ ยังยืนยันที่จะมุ่งผลักดันธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งเพื่อก้าวสู่ Smart Enterprises เสริมสร้างฐานรากสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาทักษะ แนวคิดการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนผู้ประกอบธุรกิจด้วยนวัตกรรม และที่ลืมไม่ได้!! คือ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจจับมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายและเติบโตไปพร้อมกัน
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้าง นักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาว่า กรมฯ ได้สร้าง 'นักธุรกิจมืออาชีพ' ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำองค์กรในระยะยาว และมีความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีนวัตกรรมและนำเสนอคุณค่าทางธุรกิจ ประกอบกับกรมฯ ได้คัดเลือก '9 นักธุรกิจต้นแบบที่ดี' (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs รุ่นต่อๆ ไป อาทิ บริษัท ยูโรเดคอร์ จำกัด สามารถขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านบนตลาดออนไลน์จนสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นติด 1 ใน 5 ของเว็บไซต์ตลาดกลางชื่อดังอย่าง LAZADA, บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด สามารถขยายช่องทางจำหน่ายกระเบื้องลายโบราณไปสู่ตลาดต่างประเทศ (มัลดัฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์), บริษัท คอฟฟี่บอย รีเทล จำกัด สามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึง 50% เป็น 40 สาขา จากเดิมที่มีอยู่ 20 สาขา, บริษัท ไบโอคอสโปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาระบบการเงินและบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเต็ม จำกัด ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเครื่องจักรจากเดิมที่ผลิตตาม Order เป็นการนำต้นแบบ Prototype มาเข้าร่วมแสดงในงาน Manufacturing Expo จนมียอดสั่งซื้อและสร้างรายได้มากกว่า 30 ล้านบาท โดยผู้ประกอบธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาบ่มเพาะความรู้จากกรมฯ และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจส่งผลให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าได้อย่างน่าชื่นชม
                    นอกจากที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านหลักสูตร 'นักธุรกิจมืออาชีพ' จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจในองค์กรแล้วนั้น ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมยังเกิด 'การสร้างเครือข่าย' หรือ 'การจับคู่ธุรกิจ' (Business Matching) ระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการเจรจาและมอบสิทธิพิเศษส่วนลดสินค้าหรือบริการช่วยทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้ อาทิ บริษัท คอฟฟี่บอย รีเทล จำกัด ได้สั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นลายโบราณจากบริษัท เดอะตรีทัชเอเชียแปซิฟิค จำกัด สำหรับใช้ตกแต่งร้านที่จะขยายสาขาในอนาคต, บริษัท ดีไซด์สบาย จำกัด ได้ส่งพนักงานในบริษัทไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโฆษณากับบริษัท ฟิล์ม คอนเนคชั่น จำกัด, บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด ได้ทำความร่วมมือจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จากบริษัท รปภ.โกลบอล (แซม 1996) จำกัด และบริษัท ดีแลนด์ กรุ๊ป จำกัด สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพื่อใช้ตกแต่งทาวน์โฮม จากบริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด เป็นต้น มากไปกว่านั้นยังมีการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการของนักธุรกิจแต่ละรุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และหมุนเวียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจในแบบพี่ช่วยน้อง ผ่านกิจกรรม "5 Talk Let's Share Experience" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน โดยกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยให้นักธุรกิจเกิดการทำลายกำแพงการเป็นคู่แข่งทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และพร้อมจะขับเคลื่อนนำพาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
                    สำหรับในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้มีความแตกต่างด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprises ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้มีระบบตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ และต่อยอดไปเป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันผ่าน 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) และ 2) สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-APE) โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้ จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถติดต่อและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5964 หรือเว็บไซต์ www.dbd.go.th
 
*********************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                  ฉบับที่ 126 / 3 พฤศจิกายน 2559