เชียงใหม่

ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ
ประเภทข้าว
กลุ่มชาวนา
เว็บไซต์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
1
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องงอกอินทรีย์
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ แม่บุญมา
http://clubsondayshop.
thaicommercestore.com/
maechanorganic@gmail.com
089-6349637
2
         
3
         
4
         
5