"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" เสริมทัพ "กระทรวงพาณิชย์" ช่วยชาวนาขายข้าว

"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" เสริมทัพ "กระทรวงพาณิชย์" ช่วยชาวนาขายข้าว
ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเตรียมส่งต่อ..ขายลูกค้ารายย่อยต่างประเทศ
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมทัพ กระทรวงพาณิชย์ ช่วยชาวนาขยายตลาดขายข้าว ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เร่งจับมือสมาคมค้าส่งปลีกไทยกระจายข้าวสู่มือประชาชนโดยตรง พร้อมเตรียมส่งต่อ..ขายลูกค้ารายย่อยต่างประเทศผ่านอี-คอมเมิร์ซ หวัง!! พลิกฟื้นชีวิตชาวนาไทยให้ดีขึ้น
                      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เบื้องต้น กรมฯ เตรียมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวจากชาวนาทุกพื้นที่ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทางการตลาดของกรมฯ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์"
                     "ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์" จะจำหน่ายข้าวผ่านทางเว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com โดยกรมฯ ได้จัดทำแบนเนอร์การจำหน่ายสินค้าข้าวขึ้น และได้กำหนดรูปแบบร้านค้าข้าวออกเป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ชาวนาที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยู่แล้ว : เมื่อผู้สนใจเข้ามาดูสินค้าที่เว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com ก็สามารถคลิกลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของชาวนาได้ทันทีเพื่อดูรายละเอียดของสินค้า แบบที่ 2 ชาวนาที่ไม่มีเว็บไซต์ แต่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค หรือ อินสตราแกรม : เมื่อผู้สนใจเข้ามาดูสินค้าที่เว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com ก็สามารถคลิกลิงค์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียของชาวนาได้ทันที และ แบบที่ 3 ชาวนาที่ยังไม่มีเว็บไซต์ และไม่ได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สามารถแจ้งรายละเอียดการติดต่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่เว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com เพื่อผู้ที่สนใจจะซื้อข้าวสามารถติดต่อได้ทันที ซึ่งผู้ที่ให้รายละเอียดไว้แล้วจะถูกบันทึกรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในไดเร็คทอรี่ภายในเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและติดต่อ
                     "ช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์" ได้ร่วมมือกับ "สมาคมค้าส่งปลีกไทย" ดำเนินการ 2 รูปแบบ ผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ แบบที่ 1 ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบจะเปิดพื้นที่ให้ชาวนาที่มีความพร้อมนำข้าวมาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าพื้นที่ แบบที่ 2 กรณีที่ชาวนาสามารถสีข้าวและบรรจุถุงได้เอง ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบจะรับซื้อไว้เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคต่อไป"
                     สำหรับผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการส่งออก กรมฯ ได้ประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการจำหน่ายข้าวผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น
                     นอกจากนี้ กรมฯได้บูรณาการการทำงานกับสมาคมฯ กลุ่ม และสถาบันต่างๆ ตลอดจน กลุ่มผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งในประเทศ ผู้ส่งออกข้าว และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวที่แสดงความจำนงที่จะช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวกับการค้าออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย
                     ชาวนาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ หรือสนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ ติดต่อได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5960-1 หรือ e-Mail : e-commerce@dbd.go.th และในส่วนภูมิภาค สามารถติต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หรือ www. ThaiCommerceStore.com
 
******************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                       ฉบับที่ 127 / 9 พฤศจิกายน 2559