การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนพฤศจิกายน