พาณิชย์' เดินหน้าสร้างต้นแบบชาวนาไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน

พาณิชย์' เดินหน้าสร้างต้นแบบชาวนาไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน
บ่มเพาะเป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" เต็มตัว เกิดร้านขายข้าวออนไลน์กว่า 50 เว็บไซต์
เตรียมขยายความสมาร์ทไปสินค้าเกษตรอื่น เพิ่มช่องทางการขายถึงผู้บริโภคโดยตรง
 
                       กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างต้นแบบชาวนาไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร หนองคาย อุดรธานี บ่มเพาะให้เป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" เต็มตัว ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม เกิดร้านค้าขายข้าวออนไลน์กว่า 50 เว็บไซต์ เตรียมจับมือภาคธุรกิจขยายความสมาร์ทไปสินค้าเกษตรอื่น เพิ่มช่องทางการขายถึงผู้บริโภคโดยตรง ฉายอนาคตเกษตรกรไทย...เรืองรอง ยั่งยืน
                       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ตามที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาไทยขยายตลาดขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีภาคธุรกิจหลายองค์กรให้การสนับสนุน เช่น สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เว็บไซต์ตลาดกลางเบนโตะ ฯลฯ นั้น"
                       ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร หนองคาย อุดรธานี เพื่ออบรมบ่มเพาะเกษตรกรชาวนาไทยให้เป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" ได้แก่ 1) สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายข้าวแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมีหน้าร้านค้าออนไลน์ที่สมบูรณ์ 2) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความทันสมัยสวยงาม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้าและดึงดูดใจผู้บริโภค 3) ให้ชาวนานำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นจุดขายที่สำคัญ โดยมีเกษตรกรและทายาทเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 122 ราย และสามารถสร้างร้านค้าขายข้าวออนไลน์ได้กว่า 50 เว็บไซต์ โดยร้านค้าออนไลน์ของชาวนาที่เป็นต้นแบบความสำเร็จของการทำการค้าออนไลน์ ได้แก่ ร้านค้าของกลุ่มเกษตรกรทำนา "นาโส" ผ่านเว็บไซต์ https://nasoorganicrice.bentoweb.com ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อร้านค้าไปยังเว็บไซต์ Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อค้าขายไปยังต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
                       รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "จากความสำเร็จที่ได้รับจากการอบรมบ่มเพาะเกษตรกรชาวนาไทยให้เป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" ที่ผ่านมา กระทรวงฯ เตรียมขยายความสมาร์ทไปยังสินค้าเกษตรกลุ่มอื่นๆ เพื่อปั้นให้เกษตรกรของไทยมีความเป็นพ่อค้าไปในตัวด้วย และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรกรให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง ทั้งผู้บริโภครายใหญ่ และผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบทางการค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก เกษตรกรควรมีความเป็นพ่อค้าอีกสถานะด้วย เพื่อให้อนาคตของเกษตรกรไทยมีความรุ่งโรจน์ และยั่งยืนต่อไป"
                       ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจะซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถเลือกซื้อได้ที่ www.thaitrade.com/rice และเกษตรชาวนาไทยที่สนใจจะมีเว็บไซต์ค้าข้าวเป็นของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ www.thaicommercestore.com โดยทั้ง 2 เว็บไซต์ จะช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อข้าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถยกสถานะของเกษตรกรชาวนาไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการเป็นกระดูกสันหลัง ทั้งของประเทศไทยและของโลกต่อไปอย่างมั่นคง"
 
**********************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                 ฉบับที่ 140 / 16 ธันวาคม 2559