พาณิชย์' เปิดแผนนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดในประเทศ 3 แฟร์ใหญ่

พาณิชย์' เปิดแผนนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดในประเทศ 3 แฟร์ใหญ่
คาดเพิ่มแฟรนไชส์ซีรายใหม่ไม่น้อยกว่า 100 ราย สร้างมูลค่าราว 20 ล้านบาท
สะท้อนความนิยมและความเชื่อมั่น "โมเดลแฟรนไชส์" ขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว จริง!!!
 
                    พาณิชย์' เปิดแผนปี '60 เตรียมนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 5 ประเภทธุรกิจ ขยายตลาดใน 3 แฟร์ใหญ่ระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ได้ลงสนามจริงพบปะนักลงทุนและเจรจาธุรกิจ คาด!! หลังจบ 3 งาน จะมีแฟรนไชส์ซีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ราย มูลค่าตลาดราว 20 ล้านบาท สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นใน "โมเดลแฟรนไชส์" ที่ขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และเวลา
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปี 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ผ่านการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งผู้ที่ผ่านหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์" (Franchise B2B) และผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ จำนวน 3 งาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้ลงสนามจริงพบปะกับผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ และเกิดการเจรจาธุรกิจขึ้น"
                   งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมงานฯ นับเป็นงานแฟร์ด้านแฟรนไชส์ที่ใหญ่ระดับประเทศ มียอดผู้เข้าชมงานในครั้งที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย
                  1. งาน Thai Franchise & SME Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
                  2. งาน Thailand Franchise 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
                  3. งาน Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   
                 เบื้องต้น ได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาของกระทรวงฯ จำนวน 300 ราย จาก 5 ประเภทธุรกิจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้ง 3 งานดังกล่าว ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจความงาม/สปา และธุรกิจการศึกษา โดยคาดว่าหลังการจบงานทั้ง 3 งาน จะมีแฟรนไชส์ซีรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ราย และมีมูลค่าทางการตลาดราว 20 ล้านบาท ซึ่งสามารถสะท้อนได้ถึงความนิยมและความเชื่อมั่นใน "โมเดลแฟรนไชส์" เนื่องจากช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และเวลา ซึ่งขณะนี้ มีหลายธุรกิจให้ความสนใจนำ "โมเดลแฟรนไชส์" มาใช้ในการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจความงามและสปา เป็นต้น  
                ทั้งนี้ การนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ นับเป็นกิจกรรมสำคัญในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการตลาดและบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยกันเองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และพร้อมก้าวสู่ตลาดต่างประเทศด้วยความมั่นคงและมั่นใจ   
                ปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์" (Franchise B2B) ของกระทรวงพาณิชย์ จำนวนทั้งสิ้น 18 รุ่น รวม 669 ธุรกิจ ซึ่งกระทรวงฯ จะได้คัดเลือกธุรกิจที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงฯ ต่อไป       
 
                                                  ********************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                   ฉับบที่ 26 / 28 กุมภาพันธ์ 2560