กรมพัฒน์ฯ ตั้งเป้า 'ดัน' ผู้ประกอบการรากหญ้า 1,800 ราย เข้าตลาด อี-คอมเมิร์ซ ขยายการลงทุนในตลาด อี-มาร์เก็ตเพลส

กรมพัฒน์ฯ ตั้งเป้า 'ดัน' ผู้ประกอบการรากหญ้า 1,800 ราย
เข้าตลาด อี-คอมเมิร์ซ ขยายการลงทุนในตลาด อี-มาร์เก็ตเพลส
              
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งเป้าผลักดันผู้ประกอบการรากหญ้าทั่วประเทศจำนวน 1,800 ราย ก้าวสู่การเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างเนื้อหา (Content) ให้สินค้าและบริการ พร้อมใช้ อี-คอมเมิร์ซ เป็นช่องทางขยายตลาด หวังให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเชื่อมสู่ระบบนิเวศทางการค้ายุคใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงสร้างโอกาสและความมั่งคั่งยั่งยืนทางเศรษฐกิจใหม่อย่างไม่สิ้นสุด
                นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาด อี-คอมเมิร์ซ ทั้งในไทยและทั่วโลกว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสและความต้องการ พร้อมทั้งหาเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง                     
                ปัจจุบัน ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคได้ตรงจุด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากผู้ให้บริการออนไลน์ต่างประเทศหลายรายเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทย เช่น อูเบอร์อีท อาลีบาบา และอีเลฟเว่นสตรีท เนื่องจากเห็นอัตราการเติบโตการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการก้าวเข้าสู่ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ในระดับสากล
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องการผลักดันธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่าน อี-มาร์เก็ตเพลส ทักษะการทำตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ไลน์ สร้างโอกาสทางการซื้อขายสินค้า/บริการทางอินเทอร์เน็ต ช่วยลดต้นทุนและเกิดการขยายทางการตลาด ผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สำเร็จรูป และบริการอื่นๆ เป็นของตนเองได้ จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือร้านค้าที่มีการซื้อขายบนเว็บไซต์มากกว่าการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะผู้ซื้อในต่างประเทศ
                สำหรับปี 2560 กรมฯ มีเป้าหมายผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มรากหญ้าทั่วประเทศจำนวน 1,800 ราย เข้าสู่ระบบ อี-คอมเมิร์ซโดยเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคการตลาดออนไลน์ การสร้างเรื่องราวให้สินค้า การบริหารจัดการการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ การทำ อี-มาร์เก็ตเพลส รวมถึงการใช้นวัตกรรมมาผสานความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตนเอง
                สำหรับผู้สนใจที่ต้องการรับการพัฒนาและขยายตลาดผ่านช่องทาง อี-คอมเมิร์ซ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961, 0 2547 5973 e-mail : e-commerce@dbd.go.th และ www.dbd.go.th 
 
                      ******************************     
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                        ฉบับที่ 27 / 1 มีนาคม 2560