พาณิชย์' เดินหน้าช่วยชาวนาขยายตลาดขายข้าวต่อเนื่องทั้งออนไลน์และออฟไลน์

พาณิชย์' เดินหน้าช่วยชาวนาขยายตลาดขายข้าวต่อเนื่องทั้งออนไลน์และออฟไลน์
เตรียมลงพื้นที่ 8 จังหวัดเสริมแกร่งปั้นชาวนาไทยให้ดำเนินชีวิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น
 
                   กระทรวงพาณิชย์ ใส่ใจดูแลพี่น้องชาวนาไทยอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าขยายตลาดขายข้าวทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หลังประสบความสำเร็จ...ชาวนาแห่ขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 600 ราย พร้อมจับมือสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย กระจายขายข้าวในร้านโชวห่วยท้องถิ่น วินวินทั้งคู่!!! ชาวนาได้ขายข้าวพร้อมขยายตลาด ประชาชนซื้อข้าวคุณภาพดีราคาสมเหตุผลบริโภค เตรียมลงพื้นที่ 8 จังหวัดให้ความรู้ด้านการตลาด เน้นให้ใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต...เสริมแกร่งปั้นชาวนาไทยให้ดำเนินชีวิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น พร้อมขึ้นแท่นเป็น "สมาร์ท ฟาร์มเมอร์" ที่เข้มแข็ง
                    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลพี่น้องชาวนาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ทำการตลาดขายข้าวผ่านช่องทางที่หลากหลาย แทนการขายผ่านพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ใช้มาตรการ "การตลาดนำการผลิต" ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่เห็นผลเป็นรูปธรรม"
                    "กระทรวงฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการสนับสนุนด้านการตลาดแก่ชาวนาไทยในระยะยาว โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ขายข้าวได้มากขึ้นและราคาดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพชาวนาไทยให้มีความเป็นพ่อค้า โดยใช้หลักการผสมผสานระหว่างความเป็นเกษตรกรและพ่อค้ามาปรับสมดุลการดำเนินชีวิตให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ที่เข้มแข็ง"
                   เมื่อปลายปี 2559 ประเทศไทยเกิดภาวะราคาข้าวตกต่ำ กระทรวงฯ จึงได้สร้าง "โมเดลชาวนาเชิงพาณิชย์" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายทางการค้าระหว่างชาวนาด้วยกัน และร้านโชวห่วยในท้องถิ่น เพื่อสร้างฐานการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น และลดภาวะพึ่งพิงพ่อค้าคนกลางให้น้อยลง รวมทั้ง การอบรมบ่มเพาะสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มผลผลิต ฯลฯ ภายใต้โครงการ "Thai Smart Farmers Promotion" ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในปี 2560 กระทรวงฯ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 8 จังหวัดเพื่ออบรมเสริมแกร่งให้เกษตรกรชาวนาไทยและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เดือนมีนาคม 2560 จะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และเดือนพฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรชาวนาและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมฯ กว่า 300 ราย
                   จนถึงปัจจุบัน มีชาวนาไทยที่ขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com ของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 584 ราย แบ่งเป็น 1) รูปแบบร้านค้าออนไลน์ จำนวน 87 ราย 2) รูปแบบโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม จำนวน 81 ราย และ 3) ชาวนาที่ยังไม่มีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย กระทรวงฯ ได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อซื้อขายข้าวของชาวนาไว้บน ThaiCommerceStore.com จำนวน 416 ราย
                   นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้จับมือกับสมาคมการค้าส่งปลีกไทย ช่วยเหลือชาวนาให้ขายข้าวผ่านช่องทางออฟไลน์ควบคู่กันไปด้วย โดยให้ชาวนานำข้าวสารไปจำหน่าย ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ที่อยู่ในความดูแลของ กระทรวงฯ จำนวน 76 ราย 352 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และถือว่าทั้งชาวนาและประชาชนต่างได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ เนื่องจากชาวนาสามารถขายข้าวให้ถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมขยายตลาดข้าวของตนเอง ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้บริโภคข้าวที่ดีมีคุณภาพราคาประหยัดส่งตรงจากมือชาวนา
                  ทั้งนี้ ชาวนาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมบ่มเพาะ "เปิดร้านค้าออนไลน์" สามารถติดต่อได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02 547 5960-61 email : e-commerce@dbd.go.th และในส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th และ www.ThaiCommerceStore.com
 
.......................................................
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                             ฉบับที่ 31 / วันที่ 13 มีนาคม 2560