ระบบจดทะเบียนธุรกิจไทยได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าระดับโลก

ระบบจดทะเบียนธุรกิจไทยได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าระดับโลก
พร้อมขึ้นท็อปเท็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจของโลก
หลังระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์ออกสตาร์ทเต็มสูบ
...ก้าวแรกให้ยืนยันตัวตนก่อนใช้จริง เริ่ม 20 มีนาคม นี้
 
                     ระบบจดทะเบียนธุรกิจของไทยได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าระดับโลก พร้อมขึ้นท็อปเท็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจของโลก (Ease of Doing Business) หลังระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ออกสตาร์ทเต็มรูปแบบ ก้าวแรก...เปิดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการฯ ยืนยันตัวตนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน หลังจากนั้น..การเริ่มต้นธุรกิจก็ง่ายแสนง่าย คิกออฟ...ให้ยืนยันตัวตนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 มีนาคม นี้ มั่นใจ..ระบบการจดทะเบียนฯ มีความปลอดภัยสูงได้มาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว ช่วยผู้ประกอบการใช้ชีวิตในการดำเนินธุรกิจง่ายขึ้น
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดให้บริการ "จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration" อย่างเป็นทางการประมาณกลางปี 2560 นี้ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร พร้อมรองรับทุกกระบวนการของการจดทะเบียนฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ โดยทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Registration ได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนฯ ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ (นายทะเบียน) โดยสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการใช้ชีวิตในการดำเนินธุรกิจง่ายมากยิ่งขึ้น"
                     ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนเป็นลำดับแรก โดยกรมฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 นี้เป็นต้นไป ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในส่วนปริมณฑล ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และจะขยายสู่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด และ 4 สาขา (แม่สอด พัทยา หัวหิน และ เกาะสมุย) ในระยะต่อไป
                    การยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
                   1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   2. ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ ยังสามารถยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน
                   3. เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate Code) ทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน
                   อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration มีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ผู้ที่มีเจตนาที่ไม่ดีนำไปใช้หาประโยชน์และนำไปก่ออาชญากรรมได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ e-Registration จึงมั่นใจได้ว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการยืนยันตัวตนกับกรมฯ หรือ ข้อมูลที่ได้จดทะเบียนฯ ไว้จะมีความปลอดภัย และไม่ถูกคุกคามจากโลกไซเบอร์"
                    ระบบ e-Registration นอกจากเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจในเชิงรุกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับให้บริการภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อย่างสมบูรณ์แบบ และจะทำให้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลของไทย มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และเป็นสากล ทั้งนี้ หากระบบ e-Registration มีการเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้การจดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทยเทียบเท่าประเทศที่มีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นเลิศของโลกจาก Best Practice เช่น นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น และจะช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) ก่อนก้าวสู่อันดับท็อปเท็นของโลกได้ตามเป้าหมายที่กำหนด"
                    ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการขนานนามว่า e-Department แห่งกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชั่น (DBD e-Service) และที่กำลังจะเกิดขึ้นในกลางปีนี้ คือ การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
                    ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)" สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5155, 02547 4431 และ 0 2547 4450
 
*************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                                        ฉบับที่ 35 / วันที่ 13 มีนาคม 2560