Thai Franchise & SME Expo 2017

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน Thai Franchise & SME Expo 2017
(ปีที่ 11) โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ ทั้งผู้ที่ผ่านหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)" และผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 34 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจภายในงานด้วย