รายชื่อสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัด

การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในการจัดหาผู้ทำบัญชี หากไม่ประสงค์ให้เปิดเผยหรือต้องการแก้ไขข้อมูลหรือต้องการเพิ่มเติมรายชื่อสำนักงานบริการรับทำบัญชี โปรดติดต่อ ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทรศัพท์ 02-547-4408 , 02-547-4395


สรุปจำนวนสำนักงานบริการรับทำบัญชีแต่ละจังหวัด
 
ลำดับที่ จังหวัด จำนวน
1 กระบี่ 19
2 กรุงเทพมหานคร 2,031
3 กาญจนบุรี 13
4 กาฬสินธุ์ 8
5 กำแพงเพชร 13
6 ขอนแก่น 40
7 จันทบุรี 19
8 ฉะเชิงเทรา 20
9 ชลบุรี 164
10 ชัยนาท 3
11 ชัยภูมิ 12
12 ชุมพร 9
13 เชียงราย 32
14 เชียงใหม่ 124
15 ตรัง 12
16 ตราด 6
17 ตาก 9
18 นครนายก 3
19 นครปฐม 52
20 นครพนม 4
21 นครราชสีมา 54
22 นครศรีธรรมราช 21
23 นครสวรรค์ 22
24 นนทบุรี 267
25 นราธิวาส 7
26 น่าน 8
27 บึงกาฬ 2
28 บุรีรัมย์ 19
29 ปทุมธานี 151
30 ประจวบคีรีขันธ์ 20
31 ปราจีนบุรี 8
32 ปัตตานี 8
33 พระนครศรีอยุธยา 29
34 พะเยา 9
35 พังงา 9
36 พัทลุง 9
37 พิจิตร 0
38 พิษณุโลก 19
39 เพชรบุรี 7
40 เพชรบูรณ์ 15
41 แพร่ 10
42 ภูเก็ต 103
43 มหาสารคาม 6
44 มุกดาหาร 2
45 แม่ฮ่องสอน 2
46 ยโสธร 3
47 ยะลา 11
48 ร้อยเอ็ด 6
49 ระนอง 5
50 ระยอง 82
51 ราชบุรี 18
52 ลพบุรี 9
53 ลำปาง 25
54 ลำพูน 14
55 เลย 4
56 ศรีสะเกษ 4
57 สกลนคร 10
58 สงขลา 62
59 สตูล 1
60 สมุทรปราการ 197
61 สมุทรสงคราม 0
62 สมุทรสาคร 45
63 สระแก้ว 5
64 สระบุรี 17
65 สิงห์บุรี 1
66 สุโขทัย 7
67 สุพรรณบุรี 4
68 สุราษฎร์ธานี 69
69 สุรินทร์ 12
70 หนองคาย 10
71 หนองบัวลำภู 5
72 อ่างทอง 3
73 อำนาจเจริญ 3
74 อุดรธานี 32
75 อุทัยธานี 0
76 อุตรดิตถ์ 6
77 อุบลราชธานี 32
รวม 4,102