อวยพรวันเกิด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
จากนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องรับรอง
ชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560