ประชุมหารือเรื่องผู้บังคับหลักประกัน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องผู้บังคับหลักประกัน
ร่วมกับกรมบังคับคดี โดยมีนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560