คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560