แฟรนไชส์รายใหม่ร้อนวิชาหลังจบหลักสูตรทดสอบการทำตลาดในฐานะแฟรนไชส์เต็มตัว

แฟรนไชส์รายใหม่ร้อนวิชาหลังจบหลักสูตรทดสอบการทำตลาดในฐานะแฟรนไชส์เต็มตัว
ลงสนามจริง : นำเสนอสินค้า - เจรจาธุรกิจ พร้อมจัดงาน Franchise B2B 19 Fair 26-27 เมษายน นี้
ตอกย้ำแฟรนไชส์โมเดลสร้างธุรกิจรายใหม่ได้จริง
 
 
                    แฟรนไชส์รายใหม่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ร้อนวิชาหลังจบหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์" เตรียมทดสอบทำการตลาดในฐานะแฟรนไชส์เต็มตัว ลงสนามจริงทั้งการนำเสนอสินค้าและเจรจาธุรกิจ พร้อมจัดงาน "Franchise B2B 19 Fair" ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน นี้ ณ กระทรวงพาณิชย์ ตอกย้ำ!! แฟรนไชส์โมเดลสร้างธุรกิจรายใหม่ได้จริง
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2560 นี้ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ที่เพิ่งจบหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 19" ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกันจัดงาน "Franchise B2B 19 Fair" ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี"
                   "การจัดงานฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์โมเดล) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างง่ายดาย กรมฯ จึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 19" ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - เดือนเมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 132 กิจการ ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผ่านหลักสูตรฯ จำนวน 92 ราย"
                    อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฯ ทั้ง 92 ราย ได้ร่วมกันจัดงาน "Franchise B2B 19 Fair" ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพและฝึกฝนทักษะการนำเสนอสินค้า/การเจรจาธุรกิจในการออกงานแสดงสินค้า รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งงานนี้นับเป็นงานแรกฯ ที่ใช้ทดสอบการทำการตลาดของผู้ผ่านหลักสูตรฯ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชน์อย่างเต็มตัว ภายในงานฯ มีการออกงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ จำนวน 56 คูหา ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 28 คูหา ค้าปลีก 17 คูหา บริการ 9 คูหา ความงามและสปา 1 คูหา และการศึกษา 1 คูหา ซึ่งนอกจากจะเป็นการทดสอบการลงสนามจริงของผู้ประกอบการแล้ว ยังถือเป็นการขยายธุรกิจแก่ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ร่วมงานในครั้งนี้ ยินดีลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้สูงสุดถึง 50% พร้อมทั้งลดราคาสินค้าและบริการที่จำหน่ายในงานฯ เป็นพิเศษด้วย"
                    อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจกำลังมองหาธุรกิจเพื่อเป็นเจ้าของกิจการเอง สามารถมาเลือกชมและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ รวมทั้ง เชิญเลือกซื้อสินค้าและบริการราคาประหยัดได้ภายในงานฯ ด้วยเช่นกัน งาน "Franchise B2B 19 Fair" จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรี"
                   "การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)" เป็น 1 ใน 3 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอีก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard) และการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพสู่สากล (Franchise Go Inter)
                   ทั้งนี้ หลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)" เป็นหลักสูตร 162 ชั่วโมง เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 26 เมษายน 2560 ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเชิงลึก ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 24 ชั่วโมง 2) การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ 72 ชั่วโมง 3) การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง 4) การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร 6 ชั่วโมง 5) สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 12 ชั่วโมง และ 6) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 18 ชั่วโมง
                   จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) (ปี 2544 - 2560) รวมทั้งสิ้น 19 รุ่น จำนวน 761 ราย
 
***********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                  ฉบับที่ 57 / วันที่ 26 เมษายน 2560