กรมพัฒน์ฯ ชวน 'เถ้าแก่ใหม่' ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒน์ฯ ชวน 'เถ้าแก่ใหม่' ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก e-Registration Support Center
เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำทั้งใน และนอกสถานที่
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนผู้ประกอบการรายใหม่จัดตั้งนิติบุคคลผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นการพลิกโฉมการจดทะเบียนจากกระดาษสู่ระบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย ช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา มั่นใจ!!! คนไทยยุคใหม่ทันสมัย พร้อมใจใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเลิกกิจการ สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจในลำดับต้นๆ ตามการจัดอันดับของธนาคารโลก
                   "การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกเริ่มต้นธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งการจดทะเบียน นิติบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลต่ออันดับ ของไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business) โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบจดทะเบียนธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจของไทยมีความสะดวก รวดเร็วเทียบเท่าประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็น Best Practice ของโลก ซึ่งคาดหวังว่าเมื่ออันดับของไทยสูงขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจในไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
                     ผู้ประกอบธุรกิจมั่นใจได้ว่า e-Registration มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการป้องกันการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ พร้อมปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการนำไปใช้หาประโยชน์หรือก่ออาชญากรรมอย่างแน่นอน อีกทั้ง ระบบ e-Registration จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ" อธิบดีกล่าว
                    ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5995 - 98 หรือทาง e-mail : e-regis@dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                               ฉบับที่ 61 / วันที่ 8 พฤษภาคม 2560