ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" ทำด้วยใจ ถวายพ่อ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560