ชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดประชุมเรื่อง "ชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ"
ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560