Thailand Franchise 4.0

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Franchise 4.0"
ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560