การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ" "Executive Retail Business Management Program (RMP)
ณ ห้องประชุมม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560