กรมพัฒน์ คัดสรร 200 แฟรนไชส์น่าลงทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด

กรมพัฒน์ คัดสรร 200 แฟรนไชส์น่าลงทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด
คนอยากรวยต้องไป...งาน Thailand Franchise 4.0
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล คัดสรรผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 200 กิจการ ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัดแก่ผู้สนใจและต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ การต่อยอดธุรกิจการค้า การทำแผนธุรกิจและเงินลงทุน พบกันได้ที่งาน Thailand Franchise 4.0 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 ณ BCC HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
              นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานเปิดงาน Thailand Franchise 4.0 เผยถึง สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจแฟรนไชส์ที่นักลงทุนมือใหม่ให้ความสนใจ เพราะมีความสะดวกและง่ายต่อการเริ่มต้น อีกทั้งมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และที่สำคัญคือมีคนช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีความมั่นคง พร้อมแข่งขันในระดับสากล
              สำหรับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งจำเป็นต้องเสริมทักษะ ประสบการณ์และขยายเครือข่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มีโอกาสพบปะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายธุรกิจและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศต่อไป ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลจัดงาน "Thailand Franchise 4.0" ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางและสร้างโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเป็นการรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนในประเภทต่างๆ อาทิ ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจความงามและสปา ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจบริการ เป็นต้นมานำเสนอแก่ผู้สนใจและต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
              นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจลงทุนและต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง ในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และสามารถเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 200 กิจการ เพื่อเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุนการต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
              นอกจากนี้ กรมฯ ได้ผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น ในปีนี้มีโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ด้วยการนำแฟรนไชส์ชั้นนำจำนวน 8 ราย เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ Franchise International Malaysia 2017 (FIM 2017) ประเทศมาเลเซีย
               สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 E-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                           ฉบับที่ 65 / วันที่ 18 พฤษภาคม 2560