เศรษฐกิจและการตลาดยุค 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "เศรษฐกิจและการตลาดยุค 4.0" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560