ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" ทำด้วยใจ ถวายพ่อ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" ทำด้วยใจ ถวายพ่อ โดยได้เชิญชวน
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จากเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ
โดยได้เริ่มประดิษฐ์ตั้งแต่วันพุธที่ 17 พฤษภาคม และจะดำเนินการไปจนถึงวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
จำนวน 99,999 ดอก