การยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" ในงานแถลงข่าว DEPA :Enhance People Value for Every Dimension of Life ดีป้ายกระดับชีวิตในทุกมิติ
ของคนไทย ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560