แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และกรุงเทพธุรกิจ
ประเด็น "การดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560