ปาฐกถาพิเศษ Local Economy 4.0

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กระทรวงพาณิชย์กับการสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0" โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ให้การต้อนรับ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
 "กลไกตลาดและเศรษฐกิจฐานราก" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่
26 พฤษภาคม 2560