เทคนิคการถ่ายภาพจูงใจลูกค้าบน e-Commerce

นายธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เทคนิคการถ่ายภาพจูงใจลูกค้า
บน e-Commerce" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560