ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" (ทุกวันจันทร์
21.00-22.00 น. ทางช่อง 5 และ NBT) ประเด็น "ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ณ ห้องประวัติศาสตร์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560