วันกิติยากร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วางพานพุ่มประดับดอกไม้สักการะ พระอนุสาวรีย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เนื่องในวันที่ระลึก
 "วันกิติยากร" โดยมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560