เพิ่มยอดขายด้วย Line@

นายธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เพิ่มยอดขายด้วย Line@"
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560