ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการลงพื้นที่
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560