พาณิชย์' จับมือ ลุงขาวไขอาชีพและธุรกิจแฟรนไชส์ อบรมอาชีพสอนทำก๋วยเตี๋ยว ฟรี!!!

พาณิชย์' จับมือ ลุงขาวไขอาชีพและธุรกิจแฟรนไชส์ อบรมอาชีพสอนทำก๋วยเตี๋ยว ฟรี!!!
จบปุ๊บ...เปิดร้านได้ทันที พร้อมต่อยอดส่งเสริมให้เป็นร้านหนูณิชย์ชวนชิม...อาหารอร่อย...ราคาย่อมเยา
 เปิดอบรม 2 วัน 12 และ 19 กรกฎาคม นี้ ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ...ไม่ควรพลาด
 
                  กระทรวงพาณิชย์ ไอเดียบรรเจิด...จับมือ ลุงขาวไขอาชีพและธุรกิจแฟรนไชส์ อบรมอาชีพสอนทำก๋วยเตี๋ยวฟรี!!! พร้อมเทคนิคการบริหารจัดการร้านให้อยู่รอด เอาใจผู้ที่กำลังมองหาอาชีพและใช้เวลาเรียนไม่นาน สามารถเปิดร้านได้ทันที พร้อมต่อยอดส่งเสริมให้เป็นร้านหนูณิชย์ชวนชิม...อาหารอร่อย...ราคาย่อมเยา เปิดอบรม 2 วัน 12 และ 19 กรกฎาคม 2560 นี้
                  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ไม่มีอาชีพและสนใจจะประกอบอาชีพเป็นของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการทำก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ กรมฯ จึงได้ประสานกับ "มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ" และ "ธุรกิจแฟรนไชส์" จัดอบรมสอนอาชีพการทำก๋วยเตี๋ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขึ้น เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้จริง เบื้องต้นกำหนดสอนทำก๋วยเตี๋ยว ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส-เย็นตาโฟ และ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ซึ่งใช้เวลาเรียนไม่นานเพียงวันเดียวก็สามารถประกอบอาหารและประกอบอาชีพได้ รวมถึงจะมีการสอนเทคนิคการบริหารจัดการร้านให้อยู่รอดและถูกใจลูกค้าด้วย ทั้งนี้ กรมฯ กำหนดจัดฝึกอบรมสอนทำก๋วยเตี๋ยว จำนวน 2 วัน คือ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใส-เย็นตาโฟ โดยอาจารย์สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา) และวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตก โดยมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ การอบรมทั้ง 2 วัน จัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ"
                  "เมื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการฝึกอาชีพทำก๋วยเตี๋ยวและเทคนิคการบริหารจัดการแล้ว สามารถที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้ทันที...ทั้งในรูปแบบร้านก๋วยเตี๋ยวในอาคาร ศูนย์อาหารต่างๆ หรือ รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งนอกจากเป็นการการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ต้องการมีอาชีพแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนที่เป็นฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถต่อยอดอาชีพสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ พัฒนาต่อยอดเป็นร้านหนูณิชย์ชวนชิม...จำหน่ายอาหารอร่อยในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งถูกอกถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก รวมถึง การช่วยประชาสัมพันธ์ร้านผ่านเว็บไซต์หนูณิชย์ชวนชิม www.noonid.dit.go.th เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เว็บไซต์หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ แอพพลิเคชั่นลายแทงของถูก และ www.lowpricemap.com ซึ่งจะช่วยให้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตั้งใหม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น"
                  "นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมจับมือกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ ฝึกอบรมสอนทำอาหารประเภทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมฯ แล้ว นอกจากจะมีความรู้และทักษะด้านการทำอาหารเพื่อประกอบอาชีพแล้ว ยังจะได้เทคนิคการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบด้วย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ต่อไป"
                  อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพอยู่ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพการทำก๋วยเตี๋ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมทำก๋วยเตี๋ยววันละไม่เกิน 100 คน เริ่มเปิดอบรบวันแรกวันที่ 12 และวันที่สอง 19 กรกฎาคม 2560 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมฯได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5953-4 หรือ e-Mail : franchisedbd@gmail.com หรือ bizservice@gmail.com"
 
*************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                            ฉบับที่ 85 / วันที่ 20 มิถุนายน 2560