ปลุกไทยคิดไกลขับเคลื่อน One Belt One Road

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมปาฐกถาพิเศษ
"ปลุกไทยคิดไกลขับเคลื่อน One Belt One Road นำไทยสู่ Logistic โลก" โดยมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560