ลงนามถวายพระพร

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง