การนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560