ลงนามถวายพระพร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
ณ ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560