กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เลี้ยงอาหารมื้อเย็น
และมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560