พาณิชย์ช่วย 'คนตัวเล็ก' ดันเศรษฐกิจฐานรากเข้าระบบออนไลน์

พาณิชย์ช่วย 'คนตัวเล็ก' ดันเศรษฐกิจฐานรากเข้าระบบออนไลน์
จัดงาน Offline 2 Online เพิ่มช่องทางขาย กระตุ้นความมั่นใจให้คนซื้อ
 
                    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด "งานพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)" ช่วยดึง SMEs เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เชื่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ต้องมาจากเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และการตลาดออนไลน์เป็นคำตอบ!!
                    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (16 สิงหาคม 2560) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน "offline 2 online Expo (B2C)" ระหว่างวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยมีกิจกรรมการขายสินค้าจากผู้ประกอบการ, การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์, กิจกรรม Learn and Share, มินิคอนเสิร์ตจาก ทอม ROOM 39, การเล่มเกมลุ้นรับของรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานอีกมากมาย
                    รมช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม offline 2 online Expo ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่จะพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น และใช้เครื่องหมาย DBD Registered สร้างการมีตัวตนของผู้ขายสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยที่ผ่านมาได้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบการไทยจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่ม OTOP, กลุ่ม Organic, กลุ่ม Halal, กลุ่มGI,กลุ่ม Fairtrade,กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่าน การพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 รายเพื่อร่วมพัฒนาร้านค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยขั้นตอนการพัฒนาร้านค้าเพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้สามารถพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ อาทิ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้, การบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก, การบริหารจัดการเว็บไซด์, การบริหารจัดการสินค้า, การส่งเสริมการขาย, การการชำระเงิน, รองรับได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและไทย) และต้องมีระบบจัดการหลังร้านที่ดี Back /End/Administrator เป็นต้น
                      "การจัดงานแสดงสินค้า Offline 2 Online Expo ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ 'SMEs หรือคนตัวเล็ก' ที่มีอยู่ถึงร้อยละ 95 ของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย และส่งเสริม 'เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)' อันเป็นระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นกัน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยสะดวกสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างค่านิยมและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย" รมช. กล่าวในท้ายที่สุด
 
**************************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                      ฉบับที่ 110 / 16 สิงหาคม 2560