97 ปี กระทรวงพาณิชย์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์
ครบรอบ 97 ปี 20 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งปาถกฐาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการค้ายุคใหม่" โดยมี
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560