4.0 พลิกธุรกิจ...สู่โลกออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง " 4.0 พลิกธุรกิจ...สู่โลกออนไลน์" ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560