ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนิตยสาร Business+
ประเด็น "ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล" ณ ห้องรับรอง
ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560