วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "วิสาหกิจ
เพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้" พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ "ยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" โดยมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560