ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ และข่าวสด ประเด็น "ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560