ความคืบหน้า พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภษณ์ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์รายการ
Smart SME ประเด็น "ความคืบหน้า พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ" ณ ห้องประวัติศาสตร์ฯ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  เพื่อเผยแพร่ช่อง True Vision ช่อง SD/HD 49