ท่าเตียนรำลึก

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ
และการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560 "ท่าเตียนรำลึก : From Tha Tien to Bang Kra Sor" โดยมี
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560