ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ ตลาดหทัยมิตร เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560