กรมพัฒน์...ชวนร้านโชวห่วยในกรุงเทพฯ ร่วมหนุนนโยบาย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'

กรมพัฒน์...ชวนร้านโชวห่วยในกรุงเทพฯ ร่วมหนุนนโยบาย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซื้อสินค้าจำเป็นราคาประหยัด และช่วยส่งเสริมร้านค้าในชุมชนไปพร้อมกัน
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนร้านค้าโชวห่วยในกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็น 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' จำหน่ายสินค้าดำรงชีพให้ผู้มีรายได้น้อยด้วย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ผ่านเครื่อง EDC และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าในชุมชนไปพร้อมกัน
                นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.67 ล้านราย ผ่าน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' และมีกำหนดเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป ทำให้ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วนหลัก คือ 1) ด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ลดลงในการโดยสารผ่านพาหนะสาธารณะต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด และ 2) ด้านการดำรงชีพด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมในราคาถูก ผ่าน 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์"
                 อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการดำรงชีพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงพื้นที่เชิญชวนร้านค้าโชวห่วยเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และกรมฯ ยังได้เปิดรับสมัครร้านค้าโชวห่วยที่สนใจเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ชั้น 4 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 6 เขตทั่วกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ ศรีนครินทร์ และ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) และสมัครผ่านโทรศัพท์ได้ที่ สายด่วน 1570 และโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5951 - 54, 0 2547 5986 รวมถึงสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Wtft6r ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะทำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์มากขึ้น สำหรับร้านค้าโชวห่วยในส่วนภูมิภาคสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ"
                  "ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' นอกจากจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความสะดวกแล้ว ร้านค้าก็สามารถกระตุ้นยอดขาย และยังมีโอกาสได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจัดจำหน่ายในร้านได้ในต้นทุนที่ต่ำลงด้วย ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้าในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยร้านค้าจะได้รับการโอนเงินจากรัฐบาลภายใน 3 วันนับจากการเกิดรายการ ช่วยให้การซื้อขายคล่องตัว และยังนำเทคโนโลยีเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยลดความเสี่ยงในการเก็บเงินสดไว้ในร้านค้าอีกด้วย สำหรับผู้มีรายได้น้อยจะช่วยค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่ละเดือนรัฐบาลจะเติมเครดิตในบัตรฯ สำหรับช่วยค่าครองชีพทุกเดือน ในส่วนของการซื้อสินค้าผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิฯ ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี รัฐบาลจะเติมเครดิตให้เดือนละ 200 บาท และผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี รัฐบาลจะเติมเครดิตให้เดือนละ 300 บาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใน 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' นั่นเอง" อธิบดีฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
*******************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 129 / วันที่ 19 กันยายน 2560