เปิดตลาดกรุงศรี แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดกรุงศรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 และในโอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์
ได้ร่วมออกบูธศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560