พิธีบวงสรวงสักการะหลวงพ่อโอภาสี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะหลวงพ่อโอภาสี
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม ณ ศาลหลวงพ่อโอภาสี ลานลีลาวดี
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560