จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ กระทรวงพาณิชย์
ประจำปี 2560 "จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560